Raspundere civila pentru proiectare

Asigurarea de raspundere civila profesionala pentru activitatea de proiectare.

Se poate asigura activitatea specifica a asociatiilor profesionale ca persoana juridica precum si a persoanelor fizice implicate in activitatea de proiectare in domeniul constructiilor civile sau industriale, cu conditia ca aceasta activitate sa se desfasoare pe baza licentei in proiectare, valabila pe teritoriul Romaniei.

Pot fi asigurate lucrarile de proiectare si supervizare in domeniul constructiilor civile precum centre comerciale, cladiri de locuit, de cult, birouri, industriale, cai de transport (autostrazi, sosele, poduri, tunele etc.), obiective de interes public, precum si proiecte de reabilitare sau restaurare a acestora.

Riscuri asigurate
Se pot asigura prejudiciile de care se fac legal responsabile societiile profesionale si personalul calificat al acestora, aparute ca urmare a nerespectarii obligatiilor profesionale, a unor acte de neglijenta, erori sau omisiuni in proiectare, analiza solului si a subsolului, alegerea materialelor de constructii optime, supervizarea lucrarilor contractate.

Despagubiri
Sunt despagubite si cheltuielile efectuate de Asigurat in procesul civil, daca a fost obligat la desdaunare, precum si pierderile (pagube materiale si vatamari corporale) suferite de terte persoane ca urmare a evenimentului asigurat.

Raspunderea civila fata de terti a constructorului

Acoperirea pentru lucrarile contractuale de constructii-montaj este de natura auxiliara, cu scopul de a face fata daunelor provocate tertilor ca o consecinta neprevazuta a activitatii de santier.

Limita raspunderii civile fata de terti a constructorului se stabileste de catre asigurat si se accepta de catre asigurator, in functie de natura lucrarii de constructii-montaj, numarul de lucratori, masinile si utilajele folosite, precum si de alte elemente specifice.

Riscuri asigurate
Se acorda despagubiri in limitele prevazute in contractul de asigurare, pentru prejudiciile de care asiguratul devine raspunzator in baza legii fata de terte persoane si pentru care trebuie sa plateasca sume cu titlu de desdaunare, si anume:
• vatamari corporale accidentale sau imbolnaviri (urmate sau nu de deces);
• pierderi sau avarieri accidentale ale bunurilor acestora intamplate in perioada de valabilitate a contractului in legatura cu obiectivul de constructii – montaj asigurat, pe santier sau in imediata lui vecinatate;
• cheltuieli de judecata pe care asiguratul trebuie sa le plateasca reclamantului;
• cheltuieli efectuate cu consimtamantul scris al asiguratorului ca urmare a unui prejudiciu ce urmeaza a fi despagubit in baza contractului de asigurare, cu conditia ca acestea sa nu depaseasca raspunderea asumata prin respectivul contract.

Valabilitate
Asigurarea se incheie pe durata executarii lucrarii de constructii – montaj, pana la predarea definitiva a obiectivului catre beneficiar, pe baza de proces verbal de receptie, precum si pe perioada de garantie.