Asigurare toate riscurile

Asigurarea toate riscurile constructii-montaj
________________________________________
Ce se asigura?
•    Lucrari de constructie sau de reabilitare (cladiri rezidentiale sau birouri, cladiri industriale, drumuri, autostrazi, poduri)
•    Riscuri grave: constructia de tuneluri, puturi de mina, baraje, canale, fundatii stalpi / piloni.
•    Lucrari de montaj (lifturi, scari rulante, instalatii electrice, de incalzire, de alimentare cu apa sau gaze, canalizare, linii tehnologice).

Cine se asigura?
•    Antreprenorul (constructorul), subantreprenorul, beneficiarul lucrarii / ofertantul de contract.
•    Asigurarea se incheie la solicitarea beneficiarului sau a antreprenorului.
•    Se recomanda asigurarea tuturor partilor implicate in executia contractului.

Structura politei
•    Sectiunea 1: Daune Materiale (obligatorie)
•    Sectiunea 2: Raspundere Civila fata de Terti (optionala si se incheie impreuna cu sectiunea 1).

Obiectul asigurarii
Se despagubesc pagubele produse in timpul lucrarilor de constructii-montaj:
•    obiectivului aflat in lucru, inclusiv materiale;
•    constructiilor si echipamentelor din santier;
•    utilajelelor de constructii – montaj din santier;
•    tertelor persoane (daune materiale si vatamari corporale produse tertilor, pe santier sau in imediata vecinatate,  in legatura directa cu executia proiectului).

Raspunderea asiguratorului
Incepe odata cu demararea lucrarilor, la descarcarea primelor materiale pe santier, dar nu mai devreme de ora 24:00 a zilei in care s-a achitat prima si nu inainte de data de inceput a lucrarilor precizata in contractul de executie.
Inceteaza la ora 24 a zilei mentionate in polita ca data de expirare, sau anterior acesteia, la predarea lucrarii catre Beneficiar pe baza de proces verbal sau la data punerii in functiune.

Durata asigurarii
Perioada de executie a lucrarilor + Perioada de intrerupere tehnologica a lucrului + Perioada de testare (pentru lucrarile de montaj) + Perioada de garantie.

Riscuri asigurate
Sectiunea 1:
– asigurare tip toate riscurile (all risks), acoperind  daunele materiale neasteptate, neprevazute, produse din orice cauze, mai putin cele excluse prin conditiile de asigurare sau anexe.
Exemple:
– incendiu, traznet, explozie, caderi aparate de zbor;
– inundatii, revarsari, furtuna, cutremur, ploaie, avalansa, alunecari de teren, caderi roci;
– furt, neglijenta.

Sectiunea 2:
– Vatamari corporale accidentale (invaliditate permanenta totala sau partiala, deces);
– Daune materiale produse de lucrarile efectuate pe santier sau in imediata vecinatate.
– Cheltuieli de judecata facute de asigurat;
– Cheltuieli de judecata facute de tertul pagubit, daca asiguratul a fost obligat la plata lor.

Comments are closed.